Massagepraktijk Oord

Shiatsu - Triggerpoint - StoelShiatsu - Klassieke massage - Voetreflex - Dornmethode - Ooracupunctuur - Dry-needling

Ria Oord :: Duistereweg 6 :: 8431VT :: Oosterwolde :: 0516-515815 :: 06-29111302

privacyverklaring massage praktijk Oord

privacyverklaring

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Massage praktijk Oord 

Massagepraktijk  is gevestigd Oosterwolde duistere weg 6 8431 VT

Het Kamer van Koophandelnummer van Massagepraktijk Oord is 011585480000

Verantwoordelijk en bevoegd voor de verwerking van je gegevens is de therapeut Ria Oord

In deze verklaring leg ik uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Ik  beschrijf welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, hoe ik jouw privacy waarborg en welke rechten je hebt.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die ik verwerk van mensen die komen voor behandeling bij mij in de praktijk

Wat is het algemene privacybeleid van Massagepraktijk Oord

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Massage praktijk Oord verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

De gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan.

Als je een massagebehandeling  aanvraagt, worden je naam en telefoonnummer opgeslagen.

Voor welke doelen verzamel ik jouw persoonsgegevens?

Massagepraktijk Oord  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie. Ik gebruik  je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is.

Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Ik verwerk  jouw gegevens omdat ik  deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat ik  een wettelijke verplichting heb, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat  ik daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je massagepraktijk toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Massagepraktijk Oord bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Bewaartermijn en reden

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je cliënt  bent van Massagepraktijk Oord en zo lang als ik daartoe verplicht ben  op grond van de wet.

Delen we jouw gegevens?

Massagepraktijk Oord  verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Massagepraktijk Oord jouw gegevens alleen aan andere als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Ik beveilig  jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die ik tref zijn:

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Oord. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rhoord@hetnet.nl